"כאן (ושם) ועכשיו" | פרגמנט מתוך "עדות מקומית" | אברהם אילת: "מלׁא כלום לייתכן" | "מקור האור", עינן כהן | ״בינינו״ מאת גיל קרר